Ouder App Montessorihuis
18 september 2019
Dit is waarom je jouw kind naar Montessorihuis wilt brengen
18 november 2019

Studiedag Montessorihuis

Alle medewerkers van Montessorihuis hebben gisteren de jaarlijkse studiedag gehad. Dit jaar stond het thema Taal centraal. Met het leren van een vreemde taal kun je niet vroeg genoeg beginnen. De oren van een jong kind staan wagenwijd open voor de klanken van een andere taal.  Juist die fase leent zich heel goed voor een speelse kennismaking met taal.

De studiedag bestond uit 3 onderdelen. Allereerst kregen onze Pedagogisch medewerkers een seminar verzorgd door samenwerkingspartner Early Bird. Hierbij is o.a. Benny’s playground verder toegelicht. Benny’s Playground is speciaal ontwikkeld voor Nederlandse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Het activiteitenprogramma is opgebouwd rondom ‘snack time’. Samen met Benny, de handpop, zingen en spelen de kinderen in het Engels. Benny eet en drinkt uiteraard een hap mee!

Vervolgens is er een workshop gegeven door Koninklijke Kentalis. Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Tijdens workshop werden verschillende onderdelen behandeld als; Het herkennen van TOS, TOS en meertaligheid, begrijpend lezen en TOS maar ook Nederlands ondersteund met gebaren.

De dag is afgesloten met het maken van taalkaarten. Alle pedagogisch medewerkers hebben eigen taalkaarten maken. Zo hebben ze zelf aanvullend lesmateriaal gecreëerd voor hun locatie. Door middel van taalkaarten, woordjes, liedjes en knutselthema’s werk je met de woorden die de kinderen strakst al moeten kennen voor zij naar de basisschool gaan.

Werken bij