Landelijke Montessoridag bij Montessorihuis Arnhem
3 maart 2020
Eigen bijdrage kinderopvang terug
25 maart 2020

Corona Virus Update

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Vanmiddag heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Vanaf morgen zal ook onze kinderopvang gesloten zijn tot maandag 6 april. Een zeer ingrijpende maatregel, maar op dit moment ook een noodzakelijke. Wij volgen de lijn van de rijksoverheid en RIVM, daarom verwijs ik graag voor meer informatie naar het RIVM of de Rijksoverheid.

Wat betekent dit concreet in de nieuwe situatie:

Voor kinderen van ouders die werken in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, de politie, het openbaar vervoer en brandweer is de opvang geopend. Ook kinderen van ouders uit de zogenoemde cruciale beroepen kunnen op de opvang terecht. Klik voor de totale lijst op deze link. U kunt contact opnemen met de hoofdbegeleidster van de locatie om de opvang voor de komende periode af te stemmen.

Wat als u écht geen alternatief hebt en u moet beschikbaar zijn voor vitale functies

Het management van Montessorihuis Kinderopvang gaat de komende dagen uitzoeken, in samenwerking met andere kinderopvang en/of basisscholen, hoe we open kunnen blijven voor kinderen van ouders in de cruciale beroepensector, die geen alternatieve opvangmogelijkheden hebben. Zodat deze ouders binnen deze functies kunnen blijven werken. Uiteraard binnen de (on)mogelijkheden die er dan zijn door de genomen maatregelingen van de overheden.

Voor morgenochtend geldt: mocht u tot de bovengenoemde groep ‘met vitale functies’ behoren, dan kunt u maandag 16 maart, als dat uw gebruikelijke opvangdag is, en u heeft geen andere opvangmogelijkheden voor uw kind(eren), naar de opvang brengen. Er zijn een aantal begeleiders aanwezig. Op dat moment kunnen we kijken hoe we het verder kunnen regelen.

En als wij zicht hebben om hoeveel kinderen het gaat, incl. welke dagen en tijden, laten wij u weten hoe we dat voor de overige dagen en weken gaan regelen.

We blijven u informeren.

Wat betekent dat financieel voor u?

Daar gaan wij ons de komende week over buigen. Het hangt ook af van besluiten van het kabinet.

Ongetwijfeld heeft u nog allerlei vragen. Wilt u die dan mailen zoals u gewend bent? Wij zullen iedere dag de e-mail checken en zo nodig de vraag uitzetten naar de betreffende persoon binnen onze organisatie.

Wij doen er alles aan om te zorgen dat alle ouders snel bericht kunnen krijgen als er wat verandert in deze situatie. Wilt u ook even checken of u nog de juiste telefoonnummers/e-mailadressen e.d. heeft doorgegeven aan uw kinderopvanglocatie?

Wij hopen van harte dat we zo met elkaar het virus kunnen bedwingen en we zo snel mogelijk uw kind(eren) weer mogen verwelkomen op onze kinderopvang!

Met vriendelijke groeten,

Melissa van Meegen – Berendsen
Locatiehoofd

Werken bij