Contractinformatie BSO Montessorihuis


Contractinformatie banner
3 maanden tot 1 jaar
3 maanden tot 1 jaar
van 2/2,5 jaar tot 4 jaar
Korte samenvatting geven van onze Buitenschoolse Opvang. De buitenschoolse opvang bestaat uit:

NSO (naschoolse opvang) 52 weken
- Deze 52 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- 12 weken (schoolvakanties) per jaar zijn we 11 uur per werkdag open van 07.30 uur tot 18.30 uur;
- Sluitingsdagen van de school zijn we bij voldoende aanmeldingen in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald;
- We hanteren een vast maandbedrag; € 10,52 per uur (tarief 01-01-2024)

NSO (naschoolse opvang) 40 weken plus extra uren:
- Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- Schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Maar kunnen als er ruimte is binnen de kind-/leidsterratio wel als extra uren worden aangevraagd;
- Sluitingsdagen van de school zijn we bij voldoende aanmeldingen in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht;
- Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.
- Bij deze contractvorm neemt u in principe alleen opvang af tijdens de 40 reguliere schoolweken. Daarnaast neemt u een aantal extra uren af die in overleg ingezet kunnen worden tijdens reguliere schoolweken of vakantieweken. Het aantal extra uren waarover u beschikt, is afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt. Voorbeeld: uw kind zit op maandag middag op de BSO (3,5 uur BSO per week). Met een 40+ contract betaalt u voor 52 weken reguliere opvang, dus 52 x 3,50 uur. Tijdens de 12 vakantieweken is er natuurlijk geen korte opvang, dus de uren die u tijdens deze vakantieweken niet gebruikt (12 x 3,25 uur = 42 uur) houdt u over en kunt in vrij inzetten. Indien deze uren niet ingezet (kunnen) worden bestaat er geen recht op restitutie;
- We hanteren een vast maandbedrag; € 10,77 per uur (tarief 01-01-2024)

NSO (naschoolse opvang) 40 weken:
- Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur;
- Schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Maar kunnen als er ruimte is binnen de kind-/leidsterratio wel als extra uren worden aangevraagd;
- Sluitingsdagen van de school zijn we in principe open. De extra uren worden achteraf separaat in rekening gebracht;
- Sluitingsdagen van andere scholen worden separaat bekeken en berekend;
- Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.
- We hanteren een vast maandbedrag; € 11,54 per uur (tarief 01-01-2024)

BSO flex (Buitenschoolse Opvang Flexibel):
- Maak uw wensen kenbaar en wij proberen binnen de normen een en ander voor u te organiseren. Ons uitgangspunt hierbij is het voldoen aan optimale flexibiliteit die gevraagd wordt zonder hiervoor extra kosten bovenop het normale uurtarief in rekening te brengen. Echter doordat het aantal afgenomen uren per maand kan afwijken kunnen er uiteindelijk in het jaaroverzicht gering afrondingsverschillen ontstaan.
- Overige op uw afgestemde wensen in overleg en in aanvraag bij de hoofdbegeleid(st)er