Werken bij


Wij geloven in de kracht van ambitie, talent en de persoonlijke ontwikkeling van individuen. Ongeacht leeftijd heeft iedereen een interne drive om zichzelf te ontwikkelingen en te groeien. Ontwikkeling begint te alle tijden met het bepalen van de juiste focus. Zodoende ontstaat er vrije ruimte voor ontwikkeling. Wanneer je als mens én organisatie denkt in verantwoordelijkheden, is er heel veel mogelijk. Zowel wat betreft groei van de organisatie, als persoonlijke groei van iedereen binnen onze organisatie. Wij geloven dat dit bijdraagt aan het plezier, de voldoening en het leveren van een optimale prestatie van een individu en organisatie.

Wij zijn een kleurrijke, inspirerende organisatie met een heldere visie op kinderopvang. Wij geven ons kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuter(ochtend)groep inhoudelijk gestalte volgens de visie van Maria Montessori. Klik op de onderstaande locaties voor de actuele vacatures:

Openstaande vacatures