Werken bijWij zijn een kleurrijke, inspirerende organisatie met een heldere visie op kinderopvang. Wij geven ons kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuter(ochtend)groep inhoudelijk gestalte volgens de visie van Maria Montessori. Klik op de onderstaande locaties voor de actuele vacatures: