Samenwerking met de Montessori Basisschool


Montessorihuis werkt samen met Montessorischool de Binnenstad om zo een doorgaande ontwikkelingslijn te creëren voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0 t/m 12 jaar. Wij werken aan een ontwikkelingslijn die aansluit op de basisschool, waardoor de overgang van kinderdagverblijf naar basisschool op een goed voorbereide manier gebeurd. Zo bieden we activiteiten aan die aansluiten op het ontwikkelingsniveau en belangstelling van het kind. Naarmate het kind ouder wordt zijn er steeds meer activiteiten die de peuters voorbereiden op de basisschool. Daarnaast gaan we regelmatig met de kinderen een kijkje nemen op de basisschool, bijvoorbeeld een kijkje nemen in de klas of spelen op het schoolplein. Al deze activiteiten zorgen ervoor dat peuters al vertrouwd raken met de basisschool en is de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool soepel verloopt.

Zodra de kinderen eenmaal op de basisschool zitten, bieden wij ook de mogelijkheid om de kinderen buiten schooltijden op te vangen en bij onze BSO. De kinderen blijven op deze manier in een voor hen herkenbare omgeving en begeleiders.

Samenwerkingen op onze locatie

Montessorihuis zit in een multifunctioneel gebouw. Zo zit er een stadkeuken, is er een dagopvang voor ouderen, zit er een wijkcentrum en er wonen ook ouderen. Wij hebben regelmatig contact met deze doelgroepen, zoals voorlezen of liedjes zingen met de ouderen of andere activiteiten zoals knutselen of spelletjes doen. Zo brengen we de kinderen in contact met de wereld om hen heen en vergroten we sociaal gedrag.