Oudercommissie

We hechten veel belang aan de mening en ervaring van ouders. De oudercommissie is voor ons een vertegenwoordiging van onze ouders. De oudercommissie geeft ons advies over zaken als voeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid en gezondheid, pedagogische beleid. Maar ook advies over prijs en openingstijden.

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid van het kinderdagverblijf/BSO. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de hoofdbegeleidster van de opvang. Ook biedt de oudercommissie ondersteuning bij diverse jaarlijkse ouderbijeenkomsten en andere activiteiten.

Aanmelden voor een Ourdercommissie?


Wil je meepraten over het beleid en de toekomst van deze locatie? Meld je via onderstaand formulier aan als ouder van de oudercommissie.
Na het indienen van aanmelden neemt de locatie uiterlijk binnen 2 werkdagen contact met u op.

    Wil je meepraten over het beleid en de toekomst van deze locatie? Meld je via onderstaand formulier aan als ouder van de oudercommissie.