Montessorihuisbanner
3 maanden tot 1 jaar
3 maanden tot 1 jaar
3 maanden tot 1 jaar
van 1 jaar tot max. 2,5 jaar
van 2/2,5 jaar tot 4 jaar


Dreumes: van 1 jaar tot max. 2,5 jaar


Door de inrichting en de materialen wordt het kind geprikkeld om zijn zintuigen te gebruiken. De begeleider stimuleert het gebruik van de zintuigen door het aanbieden van verschillende materialen. Zij laat het kind hiermee experimenteren, manipuleren, ontdekken en ervaren. Dit doet zij door: ruiken, voelen, proeven, horen en zien. Regelmatig wisselen wij de materialen af. Er staat ook een trap, hiermee kunnen kinderen al jong oefenen met traplopen. Bij de dreumesen wordt ook alvast een begin gemaakt met het zitten aan een laag tafeltje. De tafel en stoel zijn op dreumes formaat.