Montessorihuisbanner
3 maanden tot 1 jaar
3 maanden tot 1 jaar
3 maanden tot 1 jaar
van 1 jaar tot max. 2,5 jaar
van 2/2,5 jaar tot 4 jaar


Kinderopvang

Omdat kinderen zich verschillend ontwikkelen (o.a. door verschil in tempo, aanleg en interesse) staan wij voor een persoonlijke benadering bij het Montessorihuis. Kinderen ontwikkelen zich in wisselwerking met hun omgeving. Ze absorberen alles wat in hun omgeving aanwezig is en ze reageren hierop. De groepsruimte is dan ook ingericht naar de behoefte van het kind.

De ruimte binnen het kinderdagverblijf is zo ingericht dat de kinderen door zelfwerkzaamheid zich zelf kunnen ontwikkelen. Alles is op maat van de kinderen. Elk stuk speelgoed of materiaal heeft een eigen plaats, is compleet en ziet er aantrekkelijk uit. De ruimte is opgedeeld in verschillende zones om zoveel mogelijk tegemoet te treden aan elke leeftijdsfase.

Bij de inrichting van de ruimte letten wij erop dat de zintuigen niet overdadig worden geprikkeld. Dit doen wij door o.a. rustige kleuren te gebruiken en het aanbieden van een beperkt aantal materialen die een vaste plek hebben. De materialen staan in lage, open kasten, zodat kinderen dit zelf kunnen pakken en opruimen.

Kinderen hebben bij ons een grote mate van keuzevrijheid wat aansluit bij de behoefte van jonge kinderen. Kinderen mogen grotendeels zelf kiezen voor de materialen en hoeken waarmee of waarin ze willen werken en met wie ze willen spelen en werken.

De vrijheid van kinderen is niet onbeperkt. Het is vrijheid in gebondenheid, dus geen ongeremde vrijheid wat mensen soms denken als ze het woord vrijheid horen in combinatie met Montessori. Wij werken volgens een herkenbaar dagritme en structuur. Een kind krijgt daarbinnen de vrijheid die het aankan. De kinderen moeten (juist) rekening houden met elkaar. Een kind leert hierdoor de grenzen van zijn eigen vrijheid kennen en de vrijheid van anderen te respecteren, met hierbij horende regels. Kinderen leren spelenderwijs om met gestelde regels om te gaan.