Scholingsdag Montessorihuis
20 oktober 2022

Nienhuis retreat

Begin november was de jaarlijkse Nienhuis retreat.  Een mooi initiatief dat 10 jaar geleden opgestart is door Nienhuis, de fabrikant van het officiële Montessori materiaal in samenwerking met een AMI-trainers. Want hoe fijn is het om elkaar elk jaar te treffen, te spreken en te inspireren?!

Association Montessori Internationale is in 1929 opgericht door Maria Montessori zelf en heden ten dage zorgen de trainers van de AMI ervoor dat de visie nog immer uitgedragen wordt, zoals Maria Montessori dat destijds bedoeld heeft. Het is een samenkomst van mensen met een Montessori hart uit geheel Europa en vaak ook nog daarbuiten. Dit jaar werden er 20 verschillende nationaliteiten geteld.

Het thema van dit jaar was: The materialized abstraction.

Hoe ontwikkelt het abstract denken van jonge kinderen zich? In welke leeftijd zien we hier welke kenmerken van en welk materiaal helpt hierbij. De trainers die hun presentatie kwamen houden, zijn gespecialiseerd in de leeftijd 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-12 jaar en 12-16 jaar. En om bij de jongste leeftijd te beginnen, een leeftijd waarbij abstract denken nog niet aan de orde is, zou je denken…

Een kind in de leeftijd van 0-3 jaar ervaart vooral door te voelen en te ervaren. Maar vanuit die werkelijke ervaring, bouwt het kind een geheugen op. En dit geheugen is van groot belang als het na een aantal jaar het vermogen ontwikkelt tot abstract denken.

Maar, er gebeurt ook op deze jonge leeftijd al iets in deze richting. Neem een baby die al kan tijgeren en zo door de ruimte beweegt. Op het moment dat deze iets interessants ontdekt en het wil pakken, zal hij altijd stoppen bij een armlengte afstand van het materiaal. Dat vergt ruimtelijk inzicht en is al een kleine stap richting abstractie.

Voor de leeftijd van het schoolkind werd prachtig materiaal gepresenteerd, geometrische figuren als kubus en driehoek en beide in diverse vormen. Dus als ruit en ongelijke driehoeken.

Met het Montessori materiaal dat op de basisschool gebruikt wordt, is hier al heel mooi inzichtelijk te maken hoe vormen ontstaan, hoe ze zich tot elkaar verhouden en welke wiskundige berekeningen eraan vast zitten.

De AMI-trainster uit Zweden was er ook weer. Zij vertelde over de adolescenten waar zij mee werkt op de Farmschool. Waar de materie, opgedaan op de Montessori basisschool, omgezet wordt naar het daadwerkelijke leven, het leven op de boerderij. Waar een stal gebouwd moet worden, berekeningen gemaakt, materiaalonderzoek gedaan wordt. En de jongeren daadwerkelijk aan de slag gaan met hamer en spijkers.

De Nienhuis retreat begint altijd op vrijdagavond, beslaat een volle zaterdag en avond en eindigt met een zondagmorgen. Een weekend vol weerzien, nieuwe kennismakingen, inspiratie en voldoening. Mocht je nieuwsgierig zijn, ook in 2023 zal dit evenement in november plaats vinden. Houd de Nienhuis site in de gaten!

Werken bij